ΑΩΟΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση:
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 55134
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:
2310441801
Φαξ:
2310446228
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)